Cocamidopropyl Betaine – Kokamidopropylobetaina

Działanie kosmetyczne: Składnik myjący – skutecznie oczyszcza skórę i włosy z zanieczyszczeń. Jest delikatny dla skóry i błon śluzowych, co zmniejsza ryzyko podrażnień spowodowanych przez substancje powierzchniowo czynne o charakterze anionowym.

Funkcja w produkcie: Składnik, który w kosmetykach improwizuje formowanie piany, utrzymuje jej jakość w połączeniu z substancjami powierzchniowo czynnymi o anionowym charakterze. Jest odpowiedzialny za regulację lepkości i konsystencji w produktach myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne, poprzez tworzenie mieszanych miceli.