Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate – Sól sodowa estru alkoholu dietyloheksylowego i kwasu sulfobursztynowego

Działanie kosmetyczne: Składnik oczyszczający – eliminuje zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów. Charakteryzuje się wysokim stopniem delikatności wobec skóry i błon śluzowych.

Funkcja w produkcie: Hydrotropem jest składnik dodawany do kosmetyków w celu poprawy ich klarowności. Pełni również funkcję emulgatora O/W, co oznacza, że umożliwia utworzenie emulsji. Emulsja jest fizykochemiczną formą, która powstaje poprzez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykłady emulsji kosmetycznych to kremy, mleczka i balsamy. Ponadto, hydrotrop pełni rolę substancji pianotwórczej, stabilizującej i poprawiającej jakość piany w połączeniu z niejonowymi substancjami powierzchniowo czynnymi.