Etidronic Acid

Działanie kosmetyczne: Właściwości składnika: Składnik, który może być stosowany w kosmetykach, jednak tylko w określonym stężeniu i warunkach. Zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009, został umieszczony na liście substancji dozwolonych w kosmetykach, ale tylko w ograniczonej ilości, zakresie i pod określonymi warunkami (dokument załączony, pozycja 53). Maksymalne dopuszczalne stężenie tego składnika w kosmetykach to: 1,5% w produktach do włosów i 0,2% w mydłach.

Funkcja w produkcie: Sekwestrant – substancja chelatująca, która ma za zadanie usunąć jony metali ciężkich z kosmetyku. Działa poprzez tworzenie kompleksów z tymi metalami, co stabilizuje produkt i zapobiega utlenianiu się składników. W rezultacie, kosmetyk pozostaje trwały przez dłuższy czas.