Laureth-7 – Oksyetylenowany 7 molami tlenku etylenu alkohol laurylowy

Działanie kosmetyczne: Składnik nawilżający – pomaga w zapewnieniu lepszego kontaktu pomiędzy skórą i roztworem myjącym, co ułatwia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów. Dodatkowo ma również działanie antystatyczne, zapobiegając elektryzowaniu się włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W – komponent umożliwiający powstanie emulsji typu olej w wodzie. Emulsje są formą fizykochemiczną, w której faza wodna jest połączona z fazą olejową. Przykłady kosmetyków będących emulsjami to kremy, mleczka i balsamy. Pełni również funkcję substancji pianotwórczej, która stabilizuje i poprawia jakość piany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Dodatkowo, działa jako modyfikator właściwości reologicznych, czyli wpływa na konsystencję i lepkość produktów myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne lub elektrolity (takie jak chlorek sodu) poprzez tworzenie tzw. mieszanych miceli.