Oleth-10 phosphate – Fosforan alkoholu oleinowego oksyetylenowanego 10 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Fosforan alkoholu oleinowego oksyetylenowanego 10 molami tlenku etylenu.

Działanie kosmetyczne: Komponent myjący – eliminuje zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów. Składnik zwiększający wilgotność – ułatwia kontakt między oczyszczaną powierzchnią a substancją myjącą, co ułatwia usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W to składnik kosmetyczny, który umożliwia powstanie emulsji. Emulsja jest specyficzną formą, która wynika z połączenia fazy wodnej z fazą olejową. W przypadku kosmetyków, takich jak kremy, mleczka i balsamy, emulgator O/W pełni funkcję substancji pianotwórczej, stabilizującej i poprawiającej jakość piany, gdy jest łączona z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Oprócz tego, emulgator O/W działa jako modyfikator właściwości reologicznych, co oznacza, że poprawia konsystencję i zwiększa lepkość preparatów myjących zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, poprzez tworzenie tzw. mieszanych miceli. Dodatkowo, emulgator O/W pełni również rolę solubilizatora, czyli substancji umożliwiającej rozpuszczanie substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wod