Oleth-82 – Alkohol oleinowy oksyetylenowany 82 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Alkohol oleinowy oksyetylenowany 82 molami tlenku etylenu.

Działanie kosmetyczne: Oleth-82 jest składnikiem kosmetycznym, który pełni rolę środka myjącego. Jego zastosowanie polega na skutecznym usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Oleth-82 pełni funkcję solubilizatora, dzięki któremu możliwe jest rozpuszczenie substancji, które są nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku kompozycji zapachowych, wyciągów roślinnych oraz substancji tłuszczowych, które dzięki temu mogą być łatwo wprowadzane do roztworu wodnego.