PEG-15 Cocamine – Amina tłuszczowa oleju kokosowego oksyetylenowana 15 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Amina tłuszczowa oleju kokosowego oksyetylenowana 15 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: Emulgator w typie W/O, składnik mający zdolność do utworzenia emulsji wodno-olejowej. Emulsja to forma mieszanki, która powstaje poprzez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładowymi produktami kosmetycznymi w tej formie są kremy, mleczka i balsamy. Emulgator pomaga rozproszyć i połączyć inne składniki w rozpuszczalniku, w którym normalnie nie byłyby one rozpuszczalne.