PEG-150 Distearate – Distearynian glikolu polietylenowego

Nazwa zwyczajowa to Distearynian glikolu polietylenowego.

Funkcja w produkcie: Substancja tworząca pianę, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w produktach zawierających substancje powierzchniowo czynne o ładunku anionowym. Pełni również rolę modyfikatora właściwości reologicznych, polegających na poprawie konsystencji poprzez zwiększenie lepkości, w produktach myjących z zawartością anionowych substancji powierzchniowo czynnych, dzięki tworzeniu mieszanych miceli. Dodatkowo, pełni funkcję solubilizatora, który umożliwia rozpuszczenie w roztworze wodnym substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, takich jak kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne czy substancje tłuszczowe.