PEG-150 Laurate – Kwas laurynowy oksyetylenowany 150 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Kwas laurynowy oksyetylenowany 150 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: Emulgator typu O/W to składnik, który umożliwia utworzenie emulsji. Emulsja to specyficzna forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładowymi produktami kosmetycznymi, które są emulsjami, są kremy, mleczka i balsamy.

Ten składnik pełni także funkcję substancji pianotwórczej, stabilizującej i poprawiającej jakość piany w mieszance z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Dodatkowo, działa jako modyfikator właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję przez zwiększenie lepkości) w preparatach myjących zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Dzieje się tak poprzez tworzenie mieszanych miceli.

Emulgator pełni również funkcję solubilizatora, co oznacza, że umożliwia rozpuszczanie substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie