PEG-20 Oleate – Kwas oleinowy oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Kwas oleinowy oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W jest składnikiem, który umożliwia utworzenie emulsji, czyli formy fizykochemicznej powstałej przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykłady emulsji kosmetycznych to kremy, mleczka i balsamy. Pełni także funkcję substancji pianotwórczej, która stabilizuje i poprawia jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Dodatkowo, działając jako modyfikator reologii, poprawia konsystencję kosmetyków myjących zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne przez tworzenie mieszanego micelu. Dodatkowo, pełni funkcję solubilizatora, co oznacza, że umożliwia rozpuszczanie się nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych substancji w roztworze wodnym, na przykład kompozycji zapachowych, wyciągów roślinnych i substancji tłuszczowych.