PEG-45 Palm Kernel Glycerides – Monoglicerydy z oleju z ziaren palmowych oksyetylenowane 45 molami tlenku etylenu

Działanie kosmetyczne: Składnik myjący – eliminuje zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W to składnik, który umożliwia powstanie emulsji. Emulsja to forma, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji w kosmetykach są kremy, mleczka i balsamy. Substancja ta pełni również funkcję pianotwórczą, stabilizującą i poprawiającą jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Ponadto, działa jako modyfikator reologii w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, poprzez tworzenie mieszanych miceli. Dodatkowo, emulgator O/W może również pełnić rolę solubilizatora, co oznacza, że umożliwia rozpuszczenie w roztworze wodnym substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, takich jak kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne czy substancje tłuszczowe.