PEG-5 Glyceryl Stearate – Monogliceryd kwasu stearynowego oksyetylenowany 5 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Monogliceryd kwasu stearynowego oksyetylenowany 5 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: PEG-5 Glyceryl Stearate jest emulgatorem O/W, czyli substancją umożliwiającą powstanie emulsji. Emulsja jest formą fizykochemiczną, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Ten składnik pełni także funkcję substancji pianotwórczej, stabilizującej i poprawiającej jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Ponadto, działa jako modyfikator reologii, czyli poprawia konsystencję preparatów myjących zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, poprzez tworzenie tzw. mieszanych miceli.