PEG-60-Hydrogenated Castor Oil – Uwodorniony olej rycynowy oksyetylenowany 60 molami tlenku etylenu

Działanie kosmetyczne: Składnik czyszczący – efektywnie usuwa substancje zanieczyszczające z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator typu O/W to składnik, który umożliwia utworzenie emulsji w kosmetykach. Emulsje są fizykochemicznym połączeniem fazy wodnej i fazą olejową. Przykładem kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Ten składnik również pełni funkcję substancji pianotwórczej, która stabilizuje i poprawia jakość piany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. W preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, emulgator O/W działa jako modyfikator właściwości reologicznych, poprawiając konsystencję i zwiększając lepkość dzięki utworzeniu mieszanych miceli. Ponadto, ten składnik pełni także rolę rozpuszczalnika, umożliwiając rozpuszczenie substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, takich jak kompozycje zapachowe, wyciągi