PEG-8 Dioleate – Dioleinian glikolu polietylenowego

Nazwa zwyczajowa to Dioleinian glikolu polietylenowego.

Działanie kosmetyczne: Składnik nawilżający – ułatwia kontakt pomiędzy powierzchnią, którą się myjemy, a substancją myjącą, co pomaga w skutecznym usuwaniu zanieczyszczeń z skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator typu olej-woda (O/W) jest składnikiem, który umożliwia utworzenie emulsji. Emulsja jest formą fizykochemiczną, która powstaje poprzez połączenie fazy wodnej i fazy olejowej. Przykładem kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Substancja ta ma zdolność do tworzenia piany, stabilizacji i poprawy jakości piany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni również funkcję modyfikatora reologii, czyli poprawia konsystencję i zwiększa lepkość w preparatach myjących zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, poprzez tworzenie tzw. mieszanych miceli.