Poloxamer 123 – kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Nazwa zwyczajowa to kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu.

Działanie kosmetyczne: Składnik oczyszczający – eliminuje zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator typu woda-olej (O/W) to składnik, który umożliwia utworzenie emulsji. Emulsja to specjalna forma, która powstaje poprzez wymieszanie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładami kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Emulgator pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych, czyli wpływa na konsystencję, zapewniając zwiększenie lepkości w preparatach myjących, które zawierają substancje powierzchniowo czynne typu anionowego. Dzięki temu tworzą się tzw. mieszane micelle. Ponadto, emulgator jest stosowany jako rozpuszczalnik substancji hydrofilowych obecnych w kosmetykach.