Poloxamer 182 – kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Nazwa zwyczajowa to kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu.

Działanie kosmetyczne: Poloxamer 182 jest składnikiem czyszczącym, który efektywnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Poloxamer 182 jest substancją, która tworzy emulsje olej woda (O/W) w kosmetykówach. Emulsje O/W to połączenie faz wodnej i olejowej, które umożliwiają stworzenie produktów takich jak kremy, mleczka czy balsamy. Poloxamer 182 pełni ważną rolę jako modyfikator właściwości reologicznych, czyli wpływa na poprawę konsystencji i zwiększenie lepkości produktów myjących, które zawierają anionowe substancje czynne. Dodatkowo, substancja ta działa jako rozpuszczalnik dla substancji hydrofilowych obecnych w kosmetykach.