Poloxamer 185 – kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Nazwa zwyczajowa to kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu.

Działanie kosmetyczne: Poloxamer 185 to składnik kosmetyczny, który ma działanie myjące, usuwając zanieczyszczenia zarówno z powierzchni skóry, jak i włosów.

Funkcja w produkcie: Poloxamer 185 jest emulgatorem typu O/W, czyli substancją umożliwiającą powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje poprzez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. W przypadku kosmetyków, takimi emulsjami są na przykład kremy, mleczka czy balsamy. Poloxamer 185 pełni ważną rolę jako modyfikator właściwości reologicznych, czyli wpływa na konsystencję i lepkość produktu. Szczególnie w preparatach myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne, Poloxamer 185 tworzy tzw. mieszane micelle, co wpływa na poprawę właściwości reologicznych. Dodatkowo, Poloxamer 185 jest również stosowany jako rozpuszczalnik dla substancji hydrofilowych zawartych w kosmetykach.