Poloxamer 334 – Kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Nazwa zwyczajowa to Kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu.

Działanie kosmetyczne: Składnik myjący – eliminuje zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W to składnik kosmetyczny, który ma zdolność tworzenia emulsji. Emulsja jest specyficzną strukturą fizykochemiczną, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Emulgatory są niezbędne do utrzymania stabilności emulsji i zapobiegają oddzielaniu się składników. Popularnymi przykładami kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Emulgatory pełnią również funkcję modyfikatorów reologicznych, co oznacza, że wpływają na konsystencję produktu i zwiększają jego lepkość. Szczególnie w preparatach myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne, emulgatory tworzą mieszane micelle, które stabilizują emulsję. Dodatkowo, emulgatory mogą również służyć jako rozpuszczalniki dla substancji hydrofilowych zawartych w kosmetykach.