Poloxamer 335 – Kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Działanie kosmetyczne: Składnik oczyszczający – eliminuje zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgatorem O/W jest składnik, który umożliwia utworzenie emulsji, czyli połączenia fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem produktów kosmetycznych zawierających emulsję są kremy, mleczka i balsamy. Jego głównym zadaniem jest poprawa właściwości reologicznych, co oznacza, że wpływa na konsystencję kosmetyku przez zwiększenie jego lepkości. Jest szczególnie ważny w preparatach myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne, ponieważ tworzy tzw. mieszane micelle. Ponadto, emulgator O/W może być stosowany jako rozpuszczalnik dla składników hydrofilowych, które są zawarte w kosmetykach.