Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor

Działanie kosmetyczne: Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor to substancja, która działa jako efektywny filtr UV, ochronę skóry przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania słonecznego.

Funkcja w produkcie: Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor działa jako filtr UV, zapewniając ochronę kosmetyku przed degradacją spowodowaną działaniem promieniowania słonecznego.