Polysorbate 81 – Mieszanina estrów kwasu laurynowego i sorbitanu oksyetylenowana 5 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Mieszanina estrów kwasu laurynowego i sorbitanu oksyetylenowana 5 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: Składnik emulgujący typu olej-woda, który umożliwia powstanie emulsji. Emulsja jest specyficzną postacią fizykochemiczną, która powstaje poprzez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładami kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Ta substancja jest także dodawana do mieszanin z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi w celu poprawienia jakości i stabilności piany. Ponadto pełni również funkcję modyfikatora reologicznego, co oznacza, że wpływa na konsystencję kosmetyków, zwiększając ich lepkość.