Polysorbate 85 – Mieszanina estrów kwasu laurynowego i sorbitanu oksyetylenowana 20 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Mieszanina estrów kwasu laurynowego i sorbitanu oksyetylenowana 20 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W to składnik kosmetyczny, który umożliwia tworzenie emulsji. Emulsje są formami fizykochemicznymi, które powstają poprzez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Emulgator pełni również funkcję substancji pianotwórczej, stabilizującej i poprawiającej jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Dodatkowo, emulgator działa jako modyfikator reologii, czyli wpływa na konsystencję kosmetyków poprzez zwiększenie ich lepkości.