Steareth-15 – Alkohol stearylowy oksyetylenowany 15 molami tlenku etylenu

Działanie kosmetyczne: Składnik myjący ma za zadanie skutecznie oczyszczać powierzchnię skóry i włosów, usuwając wszelakie zanieczyszczenia.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W jest składnikiem, który umożliwia stworzenie emulsji. Emulsja jest rodzajem substancji, która powstaje poprzez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Ten składnik pełni również rolę stabilizatora piany i poprawia jakość piany w połączeniu z substancjami powierzchniowo czynnymi o charakterze anionowym. Dodatkowo, działa jako modyfikator reologii w preparatach myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne. Działa poprzez tworzenie tzw. mieszanych miceli, co wpływa na konsystencję preparatu, powodując wzrost lepkości.