Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid

Działanie kosmetyczne: Jest to substancja, która pełni funkcję ochrony przed promieniowaniem UV, zapewniając skórze bezpieczeństwo przed szkodliwymi skutkami słońca.

Funkcja w produkcie: Tereftalilideno dikamforan sulfoniczny pełni rolę absorbera promieniowania UV, co przyczynia się do ochrony kosmetyków przed degradacją pod wpływem światła.