Butyl benzoate

Funkcja w produkcie: Składnik konserwujący jest dodawany do kosmetyków w celu ograniczenia wzrostu mikroorganizmów. Jego główną funkcją jest ochrona produktu przed ponownym zakażeniem, które może wystąpić w wyniku codziennego użytkowania (np. poprzez kontakt rąk z kremem).