Laureth-2 – Alkohol laurylowy oksyetylenowany 2 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Alkohol laurylowy oksyetylenowany 2 molami tlenku etylenu.

Działanie kosmetyczne: Laureth-2 jest składnikiem, który pomaga nawilżać skórę i włosy. Działa poprzez ułatwienie kontaktu pomiędzy powierzchnią a środkiem myjącym, co ułatwia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.

Funkcja w produkcie: Laureth-2 jest emulgatorem typu W/O, który umożliwia tworzenie emulsji. Emulsja jest specyficzną formą fizykochemiczną, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Laureth-2 pełni również rolę substancji pianotwórczej, działa stabilizująco i poprawia jakość piany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Jest także modyfikatorem właściwości reologicznych, co oznacza, że poprawia konsystencję preparatów myjących zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne poprzez tworzenie mieszanych miceli.