Laureth-6 – Alkohol laurylowy oksyetylenowany 6 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Alkohol laurylowy oksyetylenowany 6 molami tlenku etylenu.

Działanie kosmetyczne: Składnik zwilżający to substancja, która ułatwia kontakt między powierzchnią skóry lub włosów a roztworem myjącym. Dzięki temu, zanieczyszczenia mogą być łatwo usunięte. Co więcej, składnik ten działa również antystatycznie, co oznacza, że zmniejsza elektryzowanie się włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgator typu O/W jest składnikiem, który umożliwia stworzenie emulsji. Emulsja to specyficzna forma fizykochemiczna, którą uzyskuje się poprzez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładami kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Ten składnik ma również właściwości pianotwórcze, stabilizujące oraz poprawiające jakość piany, gdy jest używany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Dodatkowo, pełni on funkcję modyfikatora reologicznego w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne lub elektrolity takie jak chlorek sodu. Emulgator tworzy tzw. mieszane micelle, które wpływają na poprawę konsystencji produktu oraz zwiększają jego lepkość.