Oleth-30 – Alkohol oleinowy oksyetylenowany 30 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Alkohol oleinowy oksyetylenowany 30 molami tlenku etylenu.

Działanie kosmetyczne: Składnik oczyszczający, eliminuje wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Emulgatory O/W to składniki kosmetyczne, które umożliwiają powstanie emulsji. Emulsje są formami mieszanin fizykochemicznych, w których faza wodna jest połączona z fazą olejową. Przykładami kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Dodatkowo, emulgatory pełnią rolę substancji pianotwórczych, stabilizujących i poprawiających jakość piany w połączeniu z substancjami powierzchniowo czynnymi o charakterze anionowym. W preparatach myjących, zawierających takie substancje czynne, emulgatory mają również funkcję modyfikacji reologii, czyli poprawy konsystencji i zwiększenia lepkości. Dzięki tworzeniu tzw. mieszanym miceli, emulgatory pozwalają na rozpuszczenie substancji trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie, takich jak kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne czy substancje tłuszczowe