PEG-20 Laurate – Kwas laurynowy oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Kwas laurynowy oksyetylenowany 20 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: PEG-20 Laurate jest substancją emulgującą typu O/W, która umożliwia powstanie emulsji kosmetycznych. Emulsje są to produkty, w których faza wodna i faza olejowa są skutecznie wymieszane. Przykładem takich produktów są kremy, mleczka czy balsamy. PEG-20 Laurate pełni również rolę pianotwórczą, stabilizującą oraz poprawiającą jakość piany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. W preparatach myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne, substancja ta działa jako modyfikator reologii, co oznacza, że poprawia konsystencję, zwiększając lepkość. Dodatkowo, PEG-20 Laurate działa jako solubilizator, czyli substancja umożliwiająca rozpuszczanie w wodzie substancji trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych, takich jak kompozycje zapachowe, wycią