PEG-45 Safflower Oil Glycerides – Monoglicerydy z oleju krokoszowego oksyetylenowane 45 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Monoglicerydy z oleju krokoszowego oksyetylenowane 45 molami tlenku etylenu.

Funkcja w produkcie: Emulgator O/W to składnik, który pozwala na utworzenie emulsji. Emulsja jest formą fizykochemiczną, powstałą przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładami kosmetyków w formie emulsji są kremy, mleczka i balsamy. Ta substancja pianotwórcza działa jako stabilizator i poprawia jakość piany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Dodatkowo, pełni także funkcję modyfikatora reologii, co oznacza, że poprawia konsystencję i zwiększa lepkość preparatów myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, tworząc tzw. mieszane micelle. Solubilizator natomiast to substancja, która umożliwia rozpuszczenie nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie składników, takich jak kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne czy substancje tłuszczowe.