PEG-6 Stearate – Kwas stearynowy oksyetylenowany 6 molami tlenku etylenu

Funkcja w produkcie: Komponent O/W emulgator, będący składnikiem umożliwiającym utworzenie emulsji. Emulsja to określona forma fizykochemiczna, powstająca przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładami kosmetycznych emulsji są kremy, mleczka oraz balsamy. Działa zarówno jako środek pianotwórczy, stabilizujący, jak i poprawiający jakość piany w połączeniu z anionicznymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni również funkcję modyfikatora reologii, zapewniając poprawę konsystencji i zwiększenie lepkości w myjących wyrobach zawierających anioniczne substancje powierzchniowo czynne dzięki powstawaniu tzw. mieszanego micelu.