Poloxamer 181 – kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Działanie kosmetyczne: Poloxamer 181 jest składnikiem o działaniu oczyszczającym – eliminuje wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja w produkcie: Poloxamer 181 to emulgator O/W, który umożliwia powstanie emulsji. Emulsje to fizykochemiczna forma, która powstaje poprzez połączenie fazy wodnej i olejowej. Często spotykane są w kremach, mleczkach i balsamach. W kosmetykach pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych, czyli poprawia konsystencję i zwiększa lepkość, zwłaszcza w przypadku preparatów myjących, które zawierają anionowe substancje powierzchniowo czynne. Poloxamer 181 tworzy tzw. mieszane micelle, co przyczynia się do lepszego rozpuszczania substancji hydrofilowych zawartych w kosmetykach. Jest również stosowany jako rozpuszczalnik dla tych substancji.