Trideceth-15 – Alkohol tridecylowy oksyetylenowany 15 molami tlenku etylenu

Nazwa zwyczajowa to Alkohol tridecylowy oksyetylenowany 15 molami tlenku etylenu.

Działanie kosmetyczne: Substancja o właściwościach czyszczących – pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni skóry oraz włosów.

Funkcja w produkcie: Trideceth-15 jest emulgatorem O/W, czyli substancją umożliwiającą powstanie emulsji kosmetycznej. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową, tak jak w przypadku kremów, mleczek czy balsamów. Trideceth-15 ma dodatkową funkcję stabilizowania oraz poprawiania jakości piany w połączeniu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. W preparatach myjących zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, pełni również rolę modyfikatora właściwości reologicznych, czyli poprawia konsystencję i powoduje wzrost lepkości, tworząc tzw. mieszane micelle.